В залата на Етнографско-археологически музей – Елхово се проведе заключителната изява на клуб „Културно-исторически места и събития в Елховския край“

В залата на Етнографско-археологически музей – Елхово се проведе заключителната изява на клуб „Културно-исторически места и събития в Елховския край“ с ръководител Добринка Костова по Проект „Твоят час“ на Министертво на образованието и науката. На изявата присъстваха училищното ръководство, учители, родители, специалисти от музея и приятели на клуба.

Участниците в клуба разгледаха експонираната изложба „В началото бе словото…“, в която с възхищение разгледаха старопечатни книги, ученически снимки, пособия, учебници, свидетелства и бележници от края на ХIХ- началото на ХХ век, след което всеки участник в клуба имаше възможност да седне в импровизираното килийно и взаимно училище, да пише върху пясък, да седне на ученически чин от преди 1 век, да получава поощрителни или порицателни табелки, да  участва в занимателни игри. Накрая всеки участник и гост си тръгна със сертификат от музея, на който изписа собственоръчно името си с перо и мастило, както са го правили учениците преди 100 години.  Беше еднакво забавно както на учениците, така и на директорката, учителите, родителите и приятелите и всички си тръгнаха с увереността и усещането, че са преживяли една интересна приказка от историческото минало на Елховския край.