Международен югоизточен летен университет на УниБИТ в Етнографско-археологически музей Елхово

За 7-ма поредна година се осъшествиха студентски практики на УниБИТ / Университет по библиотекознание и информационни технологии – София/ , а за 3-та година се проведе МЕЖДУНАРОДЕН ЮГОИЗТОЧЕН ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ (МЮЛУ) на УниБИТ в Етнографско- археологически музей – Елхово.

УниБИТ  провежда  научно-изследователска дейност на територията на  граничните общини Елхово, Болярово и  Малко Търново от 2015 г. . През настоящата 2017 г. докторанти по докторски програми  „Национална сигурност“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Книгознание, библиотекознание и библиография“ и студенти – магистри и бакалаври, от различни специалности: „Национална сигурност и културно-историческо наследство“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Библиотечно-информационен мениджмънт“, „Комуникации и информиране“ и „Обществени политики и практики“ взеха участие в провеждането на научно-изследователска дейност и археологически разкопки на територията на трите общини.

Третият етап от провеждането на МЮЛУ се осъществи в Етнографско-археологически музей – Елхово, където студенти и докторанти участваха в дигитализация, описване, документиране и обновяване на съществуващия фото и документален архив, съвместно с представителите и специалистите на Етнографско-археологически музей – Елхово, в лицето на директора Христо Христов и главния уредник Добринка Костова. В периода на провеждането на този вид дейности, които имаха за цел опазването на документалното наследство на региона, екипът от студенти и докторанти на УниБИТ успя да се запознае със специфичните начини, методи и технологии на документиране, дигитализиране и обновяване на архивни единици и архивен фонд в тази културна и научна институция.

Извършването на посещения на различни населени места и обекти на културното наследство по територията на общината, бе още една от дейностите заложени в програмата на МЮЛУ. През тази година, екипът на УниБИТ посети и проведе срещи с различни общественици, специалисти и учени от община Елхово и съседната община Тополовград. При посещението на с. Мелница, екипът на УниБИТ бе посрещнат от кмета Стефан Пеев, който разказа за местните традиции и обичаи, за историята на селото и населението в него. Интерес за екипа от млади учени представляваше и църквата „Св. Вмчк. Георги“, както и Тракийското скално светилище „Мочукови камъни“ в землището на с. Мелница, археологическите разкопки „Татар маша“- с. Княжено.

През следващите дни, представителите на УниБИТ бяха запознати от специалистите в Етнографско-археологически музей – Елхово с археологическото наследство, традициите и местните обичаи в региона на Елхово, като им беше представена  археологическата и етнографската експозиция на музея, много филми, възстановки и презентации за историята, нравите и обичаите на елховския край.

Като заключение към престоя им в Елхово, представителите на музея им подариха ден на завръщането към миналото, като ги премениха в народни носии и облекла, за да се превъплътят отново в някогашните моми и момци и да се почувстват истински българи.