ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ ПГ „СТЕФАН КАРАДЖА” В ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕЛХОВО

По проект „Ученически практики” в Етнографско-археологически музей – Елхово работиха и се обучаваха група от 9 ученици от специалност „Екскурзоводско обслужване” при ПГ „Стефан Караджа” гр. Елхово с директор Снежана Връцова. Учениците бяха обучавани от наставник Добринка Костова – главен уредник в Етнографско-археологически музей – Елхово и наблюдаващ учител от ПГ „Стефан Караджа”- гр. Елхово – Галя Ангелова. Уредниците Милена Вълева и Севдалина Йонкова също ежедневно помагаха и напътстваха учениците в тяхната работа и обучение.

Учениците практиканти: Атанас Трифонов Илиев, Виолета Стоянова Минкова, Габриела Маринова Георгиева, Атанаска Илиева Наскова, Анелия Сашева Ангелова, Елена Атанасова Найденова, Кристина Стоянова Никова, Радина Атанасова Славова и Рени Инавона Георгиева в продължение на 3 месеца – 240 работни часа се обучаваха като екскурзоводи в Етнографско-археологически музей – Елхово и се запознаха с особеностите и изискванията в екскурзоводското обслужване и работа с посетители и туристи в музея. Придобиха нови компетенции за комуникация и презентационни умения пред публика, изнасяне на тематични и обзорни беседи. Запознаха се с правилата за провеждане на етнографска експедиция и получиха много нови знания в областта на музеологията. Научиха правилата за обработване, класифициране, сортиране и съхранение на документация, научна обработка на материали с етнографски и фолклорен характер. Научиха се да работят с фондовете на музея, запознаваха се със специализираната литература, отговаряща на профила на музея и музейната библиотека, както и с правилата и изискванията за дигитализация на музейните фондове. Запознаха с видовете туризъм в региона.

На 11 юни практикантите проведоха своята заключителна представителна изява и изнесоха обзорна беседа в етнографската експозиция на музея пред посетители и гости, след което получиха сертификати за участието си в проектаq връчени от директора на музея – Христо Христов.

Участниците в проекта – ученици и работодатели се разделиха с приятелски чувства и пожелания за бъдеща съвместна работа през летния стаж.

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката, съфинансиран от Европейския социален фонд към Европейския съюз чрез „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта на проекта е подобряване на качеството на професионалното образование, чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.