Изложба „Непресъхващия извор на везбата“ – гр. Елхово 2004