Правилата за посещение в Етнографско-археологически музей – Елхово

Уважаеми посетители,

МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ЕКСПОЗИЦИИТЕ НА ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕЛХОВО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДИРЕКТОРА НА МУЗЕЯ

  • НОСЕТЕ  ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ !
  • ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ РЪЦЕТЕ  СИ  ПРИ  ВЛИЗАНЕ !
  • СПАЗВАЙТЕ ФИЗИЧЕСКА  ДИСТАНЦИЯ  ОТ  1,5  метра !
  • ДВИЖЕТЕ СЕ ЕДНОПОСОЧНО В ЕКСПОЗИЦИЯТА, СЛЕДВАЙКИ НЕЙНИЯ ХОД –  ОТ ЛЯВО НА ДЯСНО !
  • ВЛИЗАЙТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ЧОВЕКА !
  • ДОПУСКАТ СЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ЧОВЕКА, САМО

АКО СА СЕМЕЙСТВО !

  • НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЛИЦА С ПРОЯВИ НА ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ/ КАШЛИЦА, ХРЕМА, ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА/ И ДР. !
  • МАСОВИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ И БЕСЕДИТЕ ЗА ГРУПИ СА ЗАБРАНЕНИ !