Фонд „Археология” на Етнографско-археологически музей – Елхово с нови експозиционни витрини

Във фонд „Археология” на Етнографско-археологически музей – Елхово се съхраняват голям брой артефакти от съвместните теренни археологически проучвания с екипа на Археологическа експедиция „Странджа” на Даниела Агре от НАИМ – БАН. Голяма част от тях са вече реставрирани и консервирани. Поради липсата на достатъчно подходящи експозиционни витрини до момента, те не могат да се покажат пред публика. За целта и във връзка с обявена от Министерството на културата конкурсна сесия за „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии”, Етнографско-археологически музей – Елхово кандидатства за финансиране с проект „Изработване, доставка и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на експозиция „Археологическото наследство на Елховско” и последващо експониране на движими археологически културни ценности”. Финансовото изражение на проекта е на стойност 4 000 лв., като 3 000 лв. бяха осигурени от министерството на културата, а 1 000 лв. от бюджета на музея. Витрините вече са изработени от фирмата на Величко Ангелов.

Очаквани резултати са увеличаването на експозиционната площ и реализирането на възможността да бъдат показани пред публика по-голям брой археологически артефакти от Елховско открити в периода 2005 – 2020 г. Това ще повиши и интереса на туристическия поток към района на Елховско.