Експонати на Етнографско-археологически музей – Елхово участват в изложба на НАИМ при БАН

На 24 март 2022 г. в НАИМ – БАН ще се открие временната изложба „Време, материя и дух. Реставрацията в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките”. Изложбата представя емблематични примери от работата на реставраторите и консерваторите от специализираното ателие на института. При археологически проучвания, а понякога и случайно се откриват изключително ценни артефакти за миналото ни, които стават обект на изследване от различни специалисти. Последно, за да достигнат до музейната витрина и до публиката, артефактите последно минават през ръцете на реставраторите и консерваторите – специалисти притежаващи много специфични познания и умения.

Със свои експонати в изложбата участват 20 регионални и местни от страната, в т.ч. и Етнографско-археологически музей – Елхово. Музеят представя един изключително рядък предмет от римската епоха за българските земи – бронзова медицинска кутия с хирургични инструменти. Кутията с инструментите бе открита от екипа на Даниела Агре през 2008 г. при проучването на богато подмогилно погребение на тракийски аристократ от римската епоха край с. Борисово.

Изложбата ще бъде достъпна за посещение от 24 март до 18 септември 2022 г. в зала „Временни изложби” на НАИМ – БАН, площад „Атанас Буров” № 1.