Поминъци и занаяти

Представени са основните поминъци на населението от Елховско в края на XIX – началото на XX век – зърнопроизводство, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, някои традиционни занаяти — медникарство, терзийство и каменоделство. Отделено е място на транспорта и транспортните средства.