Традиционни носии

Представени са образци на традиционното облекло на населението от югоизточния край на българските земи от края на XIX и началото на ХХ век – детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично. Голям интерес предизвиква и облеклото на българите-преселници от Одринска и Беломорска Тракия – Гюмюрджинско, Узункюприйско, Дедеагачко, дошли в Елховско след войните в началото на ХХ век.

Отредено е място за някои традиционни празници и обичаи като сватба, кукерски игри, коледуване и  лазаруване със специфичния за тях обреден реквизит, обредно облекло и обреден персонаж, илюстрирани чрез оригинални експонати – предмети и фотоматериали от съответната епоха. В края на експозиционния пояс са изложени образци на дърворезбеното и иконописното изкуство от XIX век, дело на самобитни местни майстори от Странджанската художествена школа.