Контакти

8700 гр. Елхово
ул. „Шипка” № 4
тел. 0478 / 88 039
museum_elhovo@abv.bg
www.museum-elhovo.com
www.facebook.com/etnografmus.elhovo

Приемно време за посетители:

Понеделник – петък:
8.00 – 12.00 и 13.30 – 17.00 часа

В почивни дни и на официални празници:
От 9.00 до 17.00 часа, посещението се осигурява чрез дежурен уредник, на повикване. Телефонният му номер е поставен на фасадния прозорец, до входа на етнографската експозиция. Приемат се и предварителни заявки за посещение на служебния телефон.