Изложби

Освен посещенията на постоянните експозиции, музеят използва и редица други форми за популяризиране на богатата традиционна култура на населението от региона: временни тематични изложби, мобилни фотоизложби, покази – ревюта на народни носии.

В над 55 годишната си история, музеят е участвал със свои експонати в множество изложби: с етнографски ценности в национални етнографски изложби в Букурещ, Будапеща и Монреал, а с археологически в Бон и Базел. Със самостоятелни етнографски изложби музеят е гостувал в АЕК ,,Етъра” – Габрово, в музеите в Бургас, Нова Загора, Царево и др.

Изложби на Етнографско-археологически музей – Елхово