Документален архив

В Документалния архив, част от Научния архив на музея се съхраняват оригинални документи, отразяващи дейността на институции, организации и личности, с принос за развитието на Елховския край през десетилетията.