Фото архив

Във фото архива на музея се съхраняват над 9000 оригинални фотографии, родова памет, свързана с развитието на Елховския край от Освобождението до днес, както на местното население, така и на преселниците – българи от Одринска и Беломорска Тракия, дошли тук след войните в началото на ХХ век.