Жилище и жилищна уредба

Посетителят добива представа за традиционното жилище и жилищната уредба в Елховско в края на XIX и началото на XX век, част от него възстановено в експозицията в неговите естествени размери и оригинален начин на градеж.

IMG_0000  IMG_0001