Входни такси

ВЪЗРАСТНИ – 5 лв.
ПЕНСИОНЕРИ – 3 лв.
СТУДЕНТИ – 3 лв.
УЧЕНИЦИ – 2 лв.
СЕМЕЕН БИЛЕТ – 10 лв.

ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ – БЕЗПЛАТНО

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – БЕЗПЛАТНО

БЕСЕДА – 7 лв.

ГРУПА НАД 15 ДУШИ – НАМАЛЕНИЕ ОТ 1 лв. ЗА ВСЕКИ СЪОТВЕТЕН ПОСЕТИТЕЛ