Образователни програми

Специалистите в музея популяризират историята и традициите на Елховския край и резултатите от теренната научно-събирателска и изследователска дейност пред публика чрез своите редовни исторически четения и мултимедийни презентации, пленери, великденска работилница за рисувани яйца и обредни хлябове, разнообразни тематични мероприятия с ученици по Проект „УСПЕХ” и „Ученически практики”, методическа помощ при възстановки на празници и обичаи, традиционни детски игри, документални филми с исторически възстановки, телевизионни предавания, разнообразни игри и състезания в Нощта на музеите  и др.