Специалисти

Христо Христов – директор
Основен фонд „Археология“

Добринка Костова – Главен уредник
Научно-спомагателен фонд и Научен архив

Милена Вълева -уредник
Основен фонд „Етнография“

Красимира Петрова – уредник
Основен фонд „Етнография“
Научно-спомагателен фонд