Специалисти

Христо Христов – директор
Основен фонд “Археология”

Добринка Костова – Главен уредник
Научно-спомагателен фонд и Научен архив

Милена Вълева -уредник
Основен фонд “Етнография”

Атанас Саракостов – уредник
Основен фонд “Етнография”
Научно-спомагателен фонд