Временно се преустановява посещението в зала Археология

Поради ново аранжиране на експозиция „Археология“ на музея, временно се преустановява посещението в залата.