Учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ опознават наследството на Елхово в Етнографско-археологическия музей

На 26.03.2024г. ученици от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ посетиха Етнографско-археологически музей – Елхово. Децата от III А кл., с класен ръководител Радостина Димитрова и учител в ГЦОУД – Виктория Алексиева, III Б кл. – Пенка Неделева и учител в ГЦОУД – Габриела Сусамова, III В кл.- Димитрина Димитрова и учител в ГЦОУД – Павлина Мартинова-Стоянова, разгледаха експозицията. Беседата обогати знанията им по дисциплината „Човекът и обществото“. Научиха подробности за историята на града, запознаха се с традиционното облекло, докоснаха се до предмети от бита и се потопиха в уюта на традиционно жилище и жилищна уредба от края на ХІХ и началото ХХ век, характерни за елховския край. Учениците проявиха голям интерес, любознателност и знания.